Komprimera MP3

Minska storleken på dina MP3 -ljud

Välj appen
APP 1 APP 2 APP 3

Hur man komprimerar MP3 -ljud

Ladda upp MP3

Först måste du välja ett program från de tillgängliga alternativen och ladda upp MP3 -filen

Komprimera den

I nästa steg måste du välja nödvändiga inställningar och fortsätta komprimera din bild.

Ladda ner

Och slutligen, när allt är klart kan du ladda ner filen till din enhet och kontrollera den.

Vad är MP3

MP3 är en förkortning för MPEG Layer3. Det är ett av streamingformaten för lagring och överföring av ljud i digital form, utvecklat av Fraunhofer IIS och THOMSON, och senare godkänt som en del av MPEG1- och MPEG2 -komprimerade video- och ljudstandarder. MP3 -format är ett streamingformat. Detta innebär att dataöverföring sker som en ström av oberoende separata datablock - ramar. För detta är den ursprungliga signalen under kodningen uppdelad i sektioner med lika lång varaktighet, kallade ramar och kodas separat. Vid avkodning bildas signalen från en sekvens av avkodade ramar. MP3 är det mest populära formatet för lagring och överföring av information i digital form med hjälp av signalkomprimering.

Hur MP3 -komprimering fungerar

Jämfört med många andra ljudkomprimeringsformat ger MP3 den bästa ljudkvaliteten och är nu kanske den näst mest populära efter ljud -CD. MP3 -formatet använder datakomprimeringsalgoritmer som kan minska mängden data som krävs för att spela musik. Komprimeringsalgoritmer i MP3 fungerar med dataförlust. Komprimeringsprincipen är att minska noggrannheten hos vissa delar av ljudströmmen, vilket nästan inte går att skilja för de flesta. Denna metod kallas perceptuell kodning. Samtidigt, i det första steget, byggs ett ljuddiagram i form av en sekvens av korta tidsperioder, sedan tas information bort från den, som inte kan särskiljas av det mänskliga örat, och den återstående informationen lagras i en kompakt form.

Kunde vi hjälpa dig att komprimera dina filer?

På vår webbplats har vi samlat de bästa verktygen för att optimera dina filer. Genom att använda kompressorer kan du krympa dina filer och spara utrymme på din enhet eller webbplats.