Komprimera bilden

Minska storleken på dina bilder

Välj appen
APP 1 APP 2 APP 3

Hur man komprimerar en bild

Ladda upp bild

Först måste du välja ett program från de tillgängliga alternativen och ladda upp bildfilen

Komprimera den

I nästa steg måste du välja nödvändiga inställningar och fortsätta komprimera din bild.

Ladda ner

Och slutligen, när allt är klart kan du ladda ner filen till din enhet och kontrollera den.

Hur bildkomprimering fungerar

Komprimering är ett stort problem när det gäller fotografier. Du kan enkelt förstöra en stor bild genom att komprimera den för mycket eller för ofta. Om du förstår principerna för digital fotokomprimering kan du manipulera den korrekt för att passa behoven hos en viss bild. Komprimering hanteras av kodare - program som använder en uppsättning algoritmer som arbetar med den ursprungliga bilddatan vid olika komprimeringsstadier. Vid några av dessa steg kan originaldata kasseras, vilket resulterar i förlustig komprimering. När vi talar om förlustfri komprimering menar vi att det finns en algoritm som är motsatsen till komprimeringsalgoritmen, som gör att du kan återställa originalbilden exakt. Det finns ingen omvänd algoritm för förlorande komprimeringsalgoritmer. Det finns en algoritm som återställer en bild som inte nödvändigtvis exakt matchar den ursprungliga. Komprimerings- och återställningsalgoritmer väljs för att uppnå ett högt komprimeringsförhållande samtidigt som bildens visuella kvalitet bibehålls.

En av de viktigaste uppfinningarna inom IT -området kan definitivt betraktas som ett komprimeringsformat som JPEG, som är standarden på Internet idag. Tack vare det kan vi komprimera bilder, nästan utan visuell förlust, tiotals, hundratals och till och med tusentals gånger. Komprimering av en fil minskar dess storlek samtidigt som originaldata bevaras. I det här fallet tar filen mindre plats på enheten, vilket också gör det lättare att lagra och överföra över Internet eller på annat sätt. Det är viktigt att notera att komprimering inte är gränslös och vanligtvis delas in i två huvudtyper: lossy och lossless. Bilder används på de flesta webbplatser. Visuell information kommer ihåg snabbare än text eller ljud, och en stor andel av människor anser att bilder är en avgörande faktor vid köp. Men tunga bilder saktar ner webbplatsens laddningshastighet, vilket innebär att de minskar användarnas åtgärder på den. Genom att optimera bilder kan du minska mängden nedladdad data avsevärt och påskynda din webbplats.

Kunde vi hjälpa dig att komprimera dina filer?

På vår webbplats har vi samlat de bästa verktygen för att optimera dina filer. Genom att använda kompressorer kan du krympa dina filer och spara utrymme på din enhet eller webbplats.