Συμπίεση βίντεο

Μειώστε το μέγεθος των βίντεό σας

Επιλέξτε την εφαρμογή
APP 1 APP 2 APP 3

Πώς να συμπιέσετε το βίντεο

Μεταφόρτωση βίντεο

Αρχικά, πρέπει να επιλέξετε μια εφαρμογή από τις διαθέσιμες επιλογές και να ανεβάσετε το αρχείο βίντεο

Συμπίεσε το

Στο επόμενο βήμα, πρέπει να επιλέξετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και να προχωρήσετε στη συμπίεση της εικόνας σας.

Κατεβάστε

Και τέλος, όταν όλα είναι έτοιμα, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο στη συσκευή σας και να το ελέγξετε.

Τι είναι το Βίντεο

Οι περισσότερες μέθοδοι συμπίεσης χωρίς απώλειες δεν λαμβάνουν υπόψη την οπτική ομοιότητα των παρακείμενων καρέ σε μια ροή βίντεο. Αντίθετα, οι τεχνικές συμπίεσης με απώλεια χρησιμοποιούν αυτήν την ομοιότητα στις περισσότερες περιπτώσεις. Εξαιτίας αυτού, η μέγιστη αναλογία συμπίεσης ενός μέσου βίντεο κλιπ που επιτυγχάνεται με αλγόριθμους χωρίς απώλειες δεν υπερβαίνει το 3 προς 1, ενώ οι αλγόριθμοι απώλειας μπορούν να συμπιέσουν έως και 100 έως 1. Οι αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο όπως το MPEG - 2 και το H.264 είναι κωδικοποιητές που βασίζονται σε διακριτή μετατροπή. Προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα δεδομένων σήματος βίντεο μεταξύ σειρών πλαισίων, αυτοί οι κωδικοποιητές χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο πρόβλεψης. Η ουσία αυτού του αλγορίθμου έγκειται στη μέθοδο της διαφορικής κωδικοποίησης, όταν το επόμενο πλαίσιο συγκρίνεται με το αρχικό, μετά το οποίο κωδικοποιούνται μόνο εκείνα τα εικονοστοιχεία που έχουν αλλάξει.

Πώς λειτουργεί η συμπίεση βίντεο

Υπάρχει μια κοινή παρανόηση ότι οι κωδικοποιητές αναπαράγουν αρχεία πολυμέσων. Στην πραγματικότητα, τα προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων συμμετέχουν στην αναπαραγωγή και ο κύριος σκοπός των κωδικοποιητών είναι η εξοικονόμηση χώρου. Ταινίες ή μουσική στη βασική έκδοση έχουν μεγάλο βάρος, είναι δύσκολο να τα γράψετε σε δίσκους, να τα ανεβάσετε στο Διαδίκτυο. Η συμπίεση με κωδικοποιητές μπορεί να μειώσει το μέγεθος δεκαπλάσια ή και περισσότερο. Ταυτόχρονα, η ποιότητα πρακτικά δεν υποφέρει. Το κύριο πλεονέκτημα του κωδικοποιητή H.264 είναι ο υψηλός δυνατός λόγος συμπίεσης της ροής βίντεο χωρίς σημαντικές οπτικές αλλαγές στην εικόνα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση όχι μόνο κάθε πλαισίου ξεχωριστά, αλλά και της ακολουθίας τους. Σε ένα τυπικό βίντεο κλιπ, όπου η εικόνα στο πλαίσιο αλλάζει γρήγορα μόνο περιστασιακά, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι πρόβλεψης πολλών επόμενων καρέ ταυτόχρονα, γεγονός που δίνει σημαντικό κέρδος κατά την κωδικοποίηση διαφόρων ειδών κίνησης.

Μπορέσαμε να σας βοηθήσουμε να συμπιέσετε τα αρχεία σας;

Στον ιστότοπό μας, έχουμε συλλέξει τα καλύτερα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των αρχείων σας. Χρησιμοποιώντας συμπιεστές, μπορείτε να συρρικνώσετε τα αρχεία σας και να εξοικονομήσετε χώρο στη συσκευή ή στον ιστότοπό σας.